AKTIVITET & EVENTS / STORE LEGEDAG

Store legedag med gamle og nye lege

Antal deltagere fra 10 og op til 500 

Sjovt og udfordrende både for de mindste fra 3 år og for de ældste børn og unge/voksne.

Her læres nogle gamle lege hvor man skal samarbedje og bruge hele kroppen. Vi bruger en masse sjove redskaber og puls og humør kommer helt i top. Arrangementet er til dato blevet afviklet for ca. 2000 børn.

EX:

Området opdeles i 15 legeområder der pyntes med balloner, med hver sit flag, nummer og med angivelse af legens navn. Områderne tildeles forskellige farver der hver repræsenterer en aldersgruppe. Mange af legene kan leges af alle, men nogle af legene vil primært være for de mindste børn fra 3 - 6 år nogle primært for de 6 – 12 årige og nogle for 12 – til voksenalderen.  Et legeområde vil primært være til lege der kan leges af børn /voksne som er bevægelseshæmmet/ i kørestol.  Dette vil også fremgå af oversigten

2 store plancher opsættes med oversigtskort på legene - så man kan se hvad legene hedder,  deres nummer og hvor i området de leges. Disse plancher pyntes med balloner og flag.

En del af legeområderne er på plænen og en del i skoven mellem træerne. Legene  igangsættes af 10 medhjælper. Hver medhjælper styrer således 2 legeområder der ligger i umiddelbar nærhed af hinanden.

Legene vil spænde fra meget gamle til helt nye lege og vil tilsammen udfordre  hele kroppen og alle sanserne samt  både fin – og grovmotorikken - samt fantasi og kreativitet.  En del af legene vil indeholde moment af konkurrence og kræve opdeling og sammenhold  i grupper. En del af legene kræver løb og bevægelse, hvor man får sved på panden – og en del af legene er mere stille, hvor det mere kræver snilde, koncentration og humor. Nogle indebærer rekvisitter som bolde, elastikker, aviser, hulahopringe, papir ect. og andre lege kræver kun, at man bruger sig selv og hinanden.

KONTAKT  Forhør om pris og hvordan det hele forløber.  Ring 60643413

Klovnen Lars Gustav og klovnebooking  | Tlf.: 60643413 | info@klovnebooking.dk